Historien

Steppehøg
Foto Knud Pedersen, Skagen

Flagbakken i Skagen Klitplantage er under de rigtige vejrforhold et fantastisk sted at opleve fugletrækket, især af rovfugle, der passerer tæt over bakken.
Foto Kurt Rasmussen

Kardinalbille
Foto Kurt Rasmussen

Det startede i virkeligheden for mange år siden. Ja helt tilbage til en gang i 50'erne, hvor ornitologer fik øje på fugletrækket over Skagen, som er helt unikt for Danmark.

Som en flaskehals der strækker sig ud mellem Skagerak og Kattegat leder Skagen fuglene der kommer fra syd ud over havet mod de norske og svenske kyster hvorfra de fortsætter til deres yngleområder langt mod nord.


Mange forsøg blev i årenes løb gjort for at få startet noget organiseret - en fuglestation - i Skagen. Men selv om Dansk Ornitologisk Forening (DOF) var meget positive, så lykkedes det ikke for alvor at komme i gang. Det var selvfølgelig primært økonomien og stedet der var den store udfordring.


I slutningen af 90'erne blev der nedsat en uformel arbejdsgruppe bestående af lokale ornitologer, der ville arbejde for at få oprettet en fuglestation. Projektet blev af flere omgang støtet af DOF. Men det skulle vise sig, at det var svært. Efter flere seriøse forsøg, hvor igen økonomien var udfordringen for at skaffe de rette faciliteter, og opgivelsen var tæt på.Men i 2007 skete der flere skælsættende ting. De danske fyr havde i en længere periode været i en proces med ikke længere at skulle være bemandende. 


Kommunalreformen betød at der blev oprettet grønne råd i alle kommunerne. Det var tidligere amtet der havde dette råd.


På det aller første møde i det nye grønne råd i Frederikshavn kommune orienterede den daværende koordinator, Kurt Rasmussen, for DOF´s planer i Skagen og det fik den nyligt udnævnte Skovridder i Skagen, Jesper Blom Hansen, til at melde sin interesse og der blev indledt et uformelt samarbejde. Igen blev meget undersøgt både i Naturstyrelsen og i DOF. Da turen var kommet til at automatisere Skagen Fyr blev det undersøgt, om her var en mulighed. 


Efter flere års grundigt arbejde, hvor Real Dania kom ind i billedet som invester, lykkedes det at formalisere arbejdet og der begyndte at tegne sig en mulighed for at vi sammen kunne rykke ind i Det Grå Fyr.


I 2015-2016 gennemgik mbygningerne en total renorevering som Real Dania stod for. Naturstyrelsen fik midler til at opbygge en fantastisk flot digital udstilling om trækfuglenes fantastiske rejser og DOF fik sin fuglestation.


I maj 2017 blev det hele indviet. Stor flot udstillilng og butik i underetagen. Fuglestation på 1. sal. Ringmærkningslaboratorium, mødelokale (Birders Club) og café i sidebygningerne.

Vores lille uformelle gamle arbejdsgruppe i Skagen blev omdannet til en forening, som fik navnet Skagen Fuglestations Venner.


I efteråret 2018 blev det dog tydeligt, at den måde vi var organiseret på med tre helt selvstændige parter, måske ikke var så hensigtsmæssig for samarbejdet. Derfor besluttede vi at samle kræfterne for at få det hele til at fungere bedst muligt. Det havde blandt andet den konsekvens, at vi alle besluttede, at alt hvad vi lavede af aktiviteter skulle annonceres ud som kommende fra Det Grå Fyr. Derfor gav det også mening, at Skagen Fuglestations Venner ændrede navn til Det Grå Fyrs Venner.


Vi er stadig en selvstændig forening, en Naturstyrelse og en DOF Fuglestation, men samarbejdet er blevet optimeret så vi i dag trækker på samme hammel og arbejder for at udvikle Det Grå Fyr.


DGFV er arrangør af Skagen Fuglefestival der afholdes over fire dage hvert år i maj måned (2. weekend i maj).

I 2020 starter foreningen i samarbejde med Naturstyrelsen en FamilieNaturklub, hvor vi hver søndag det meste af året inviterer familier ud i naturen til forskellige temaer.

Det Grå Fyrs Venner
DGFV