Foreningen er nedlagt


På en ekstraordinær Generalforsamling i november 2021 blev det besluttet at nedlægge foreningen, da det ikke havde været muligt at stille en ny bestyrelse.


Alle aktiviteter som foreningen tidligere har stået for, gennemføres i fremtiden af Skagen Fuglestation og Center for Trækfugle/Det Grå Fyr i det allerede etablerede samarbejde.